Podmínky soutěže

Do soutěže lze přihlásit dílo:

  • splňující formu novely nebo románu
  • a dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.

Rukopisy psané na počítači je možné zasílat do 31. 12. 2021 na adresu:

  • Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5.

Nepřehlédněte:

  • Rukopisy je možné přihlašovat do soutěže také prostřednictvím formuláře na těchto webových stránkách – podrobnější informace naleznete v sekci Přihláška.

Zaslané texty nevracíme ani nelektorujeme.

Hodnocení

Zaslané rukopisy posuzuje anonymně odborná porota. Všechny práce jsou označeny čísly a totožnost autorů je porotcům odhalena až po stanovení vítěze.

Porota 26. ročníku zasedla roku 2021 ve složení:

  • Pavel Brycz, spisovatel (předseda poroty)
  • Tereza Brdečková, spisovatelka, scenáristka a filmová publicistka
  • Pavel Janáček, literární kritik a historik
  • Kateřina Kadlecová, publicistka
  • Jana Šrámková, spisovatelka

Výsledky 26. ročníku Literární ceny KK budou oficiálně vyhlášeny 1. září 2021.