Rozladěný život

 5.10.2017  Instinkt  Strana 54  Kultura Jindřich Göth

RECENZE Jindřicha Götha

Literární cenu Knižního klubu letos získal román Ladič scenáristky a překladatelky Anny Vovsové. Autorka se v něm zabývá stále aktuální otázkou vyrovnání se s minulostí za komunistického režimu.

Nejde o nijak vyhrocenou a hysterickou obžalobu minulého režimu. Vše podstatné se odehrává mezi řádky a čtenář má možnost si vybrat, na čí stranu se postaví. Hrdinou příběhu je stárnoucí ladič pian Ludvík. Vdovec, jehož osudy se prolínají s postavou Ivana, emigranta, který se v roce 2001 vrací do vlasti, aby… co vlastně? Nejdřív to vypadá, že se chce jen projít po místech, na něž má vzpomínky, setkat se se starými známými – mezi které patří i Ludvík – a hlavně navštívit Alici. Dívku, s níž si byl v dětství blízký a s níž si toho má tolik co vyprávět.

         Zprvu celkem jasně nahozené figury se postupem vyprávění mění, jejich vztahy nejsou tak jednoznačné, jak se zdálo, a na povrch vyplouvají staré křivdy a činy. Vovsová nesoudí, to budiž jejímu románu v prvé řadě přičteno k dobru. Nehledá za každou cenu viníky a oběti. Její postavy jednaly a jednají z mnoha pohnutek, které nemusejí být vždy logické, ale jsou celkem pochopitelné.

         Bohatý a tvárný autorčin jazyk plně slouží příběhu, který se neřítí vpřed nijak závratně rychle, ale plyne spíše v pozvolném tempu, v němž je dost místa na nečekané zvraty, které mají díky přesně dávkovanému rytmu požadovanou sílu a účinnost. Stejně důležitá jako samotné jednání hlavních aktérů je atmosféra knihy, jaksi ospalá, strnulá, prodchnutá ubíjejícím rytmem všednodennosti, v němž se ale nakonec odehrávají ta největší dramata. Důležitý je každý detail, každá pomlka v řeči či mimoděk pronesená poznámka.

         Ladič se věnuje tématu, které není nijak třeskutě originální. Udavačství, vynucená spolupráce se státní mocí, emigrace a následný návrat do vlasti – to vše už tady bylo několikrát, nicméně Anna Vovsová dokázala, že tuto problematiku dokáže zpracovat neotřelým a poutavým způsobem.

****

Hodnocení: Anna Vovsová: Ladič. Knižní klub. 207 stran. Na Knihy.tyden.cz za 159 Kč