Literární cena Knižního klubu 2014

  • Strhující drama československých legií v Rusku

Oceněný autor

Dalibor Vácha (*1980) absolvoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor anglický jazyk - dějepis. V roce 2012 obhájil dizertační práci v Historickém ústavu Filozovické fakulty Jihočeské univerzity. 
Zabývá se především dějinami každodennosti československých legií v Rusku a meziválečnými dějinami Československa. Na tato témata již publikoval řadu odborných studií a článků. Je také autorem knihy Bratrstvo - Všední a dramatické dny československých legií v Rusku 1914-1918.

Červenobílá

Historický román Červenobílá se věnuje šesti letům československých legií v Rusku. Dobrovolnické vojenské jednotky bojovaly v letech 1914–1920 na ruském území nejprve proti rakousko-uherské armádě a poté proti Rudé armádě.

V centru autorovy pozornosti je cesta čtvrtého pluku a osudy spisovatele a pozdějšího generála Rudolfa Medka. Mozaika střetů s bolševiky, setkávání s Rusy, vnitřní sváry uvnitř legií, to vše vytváří obraz doby, která patří ke klíčovým obdobím našich novodobých dějin. Dalibor Vácha, občanským povoláním historik, pracuje s fiktivními i historickými postavami – vedle Rudolfa Medka se v románu objevují například plukovník Švec, velitelé Čeček a Kutlvašr.

Autentický styl vyprávění, precizní vykreslení postav i přesvědčivě podané drama bojů patří k výrazným kladům tohoto debutového díla.

Fotogalerie

Mediální ohlasy