Cena pro Marýnu G.

5. 9. 2013  Literární noviny  str. 3  Kaleidoskop
 

Rovných sto rukopisů se sešlo v 18. ročníku Literární ceny Knižního klubu. Porota, složená z literárních vědců, kritiků, knihkupců a spisovatelů, přiřkla první místo románu Vladimíry Klimecké Druhý život Marýny G., prozaické kronice velké valašské rodiny, napsané výhradně z perspektivy žen. Autorka získala také cenu Literárních novin – roční předplatné našeho listu. (Ukázku z románu najdete na str. 18–19.) Literární cena Knižního klubu je svým způsobem sponzorstvím na poli domácí tvorby. Nakladatelství, které je součástí skupiny Euromedia Group, zaručuje vítězi nejen peněžitou prémii (v posledních ročnících činí 100 tisíc korun), ale také knižní vydání oceněného díla. .

Letos se ovšem nakladatelství rozhodlo (na základě doporučení poroty) vydat ještě další dvě díla přihlášená do soutěže. V listopadu by měla vyjít novela Dareka Šmída Superpérák, které by prý údajně příslušel podtitulek „Pulp Porn Fiction“ ze severních Čech. V květnu příštího roku se na pultech knihkupectví objeví historický román Miroslava Václavka Železné včely, prozaická mozaika propojená německou zbrojovkou Mauser a jejími důmyslnými výrobky. .

Souběžně s vyhlášením výsledků 18. ročníku Literární ceny Knižního klubu byl vyhlášen ročník 19. Do soutěže lze přihlásit dílo splňující formu novely nebo románu, dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství. Rukopisy je možné zasílat do 31. prosince 2013 na adresu: Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 nebo prostřednictvím formuláře na stránkách www.lckk.cz. Práce budou opět hodnoceny odbornou porotou anonymně, tedy budou označeny čísly a totožnost autorů se vyjeví až po stanovení vítěze. Výsledky 19. ročníku Literární ceny budou oznámeny začátkem září 2014.