Literární cena Knižního klubu 2011

  • Nejvíce přihlášených autorů v historii LCKK

  • První vítězná autorská dvojice v historii LCKK

  • Nejstarší vítězové v historii LCKK

  • Zvítězil magický autobiografický příběh z Číny 30. a 40. let

Oceněný autor

Taj-ťün Hejzlarová (1932) – filoložka, překladatelka, malířka, pochází z Wu-chanu na Dlouhé řece (ČLR). Je absolventkou Pekingské university, v Praze, kam se provdala, studovala externě bohemistiku na UK. Pracovala v Orientálním ústavu ČSAV, mimo jiné i na devítidílném Česko-čínském slovníku, za který jako spoluautorka obdržela Cenu Akademie věd. Překládala českou krásnou i odbornou literaturu, sestavila antologii českého humoru, která v r. 1992 vyšla v Číně, je spoluautorkou Lexikonu čínského mudrosloví. Od r. 1989 vystavuje v ČR své obrazy a kaligrafii.

PhDr. Josef Hejzlar (1927 – 2012) – sinolog, historik umění, překladatel a publicista, absolvent VŠ UP, studoval na Pekingské universitě a Akademii umění v Pekingu, studia zakončil na UK v Praze. Kromě teorie a praxe průmyslového designu jako svým živobytím se především zabýval studiem asijského umění, za monografii Čchi Paj-š´ (1970) získal cenu nakladatelství Odeon. V ČR i v zahraničí vydal řadu knih o čínském a východoasijském umění. Rovněž v domácích i zahraničních časopisech publikoval větší množství studií, esejů a článků, překládal čínskou poezii a spolu se svou ženou sestavil a přeložil knihu čínských rčení a přísloví. K jeho posledním publikacím patří monografie Čchi Paj-š´ a jeho slavní žáci (v česko-čínské verzi) a Čínská krajinomalba v české verzi. Josef Hejzlar zemřel po těžké nemoci 4. ledna 2012 ve věku nedožitých 85 let. 

  • Přinášíme vám také dosud nepublikovanou povídku Josefa Hejzlara 20 kroků Oklahoma. Můžete si ji i stáhnout jako TXT nebo PDF.
  •  

Na Řece

Úvodní scéna historického románu připomíná tzv. nankingský masakr: Japonská armáda na přelomu let 1937–1938 obsadila část Číny a jen v hlavním městě během několika měsíců brutálně zavraždila na 300 tisíc lidí… Hrdinkou a vypravěčkou je tehdy pětiletá dívka Skořicová, jedna z dcer bohaté rodiny Li. Otec se svou konkubínou opustil rodinu již dříve,  statečná matka s dcerami se probíjela částečně okupovanou Čínou po Dlouhé řece na vzdálený západ a musela přitom čelit nesčetným hrozbám ze strany přírody i lidské společnosti. Mnohé vzpomínky jsou laděny autobiograficky – autoři popisují dramatický útěk čínské rodiny na křehkých lodích do západočínského Čchung-čchingu. Jakoby dětské vidění světa nám zprostředkovává nevšední vhled do neznámých krajin, minulých a nenávratných dob. Jde o výjimečnou a magickou románovou kroniku na pozadí u nás málo známých historických událostí, odehrávající se na zlomu dvou epoch: na jedné straně stojí tisíciletá tradice, na druhé straně vliv „moderní doby“ – mladé ženy už nerespektují své otce ani společenské předsudky, berou život do vlastních rukou. A poblíž zuří válka, která o sobě dává krutě vědět. Autorské dvojici manželů Hejzlarových se podařilo skvěle zachytit na první pohled vzdálený svět čínské společnosti a kultury – rodinné a citové vazby však mají všeobecnou lidskou platnost, čtenáři se s postavami příběhu snadno ztotožní a pochopí jejich činy, motivace a problémy.

Fotogalerie

Mediální ohlasy