Literární cena Knižního klubu 2009

Oceněný autor

Lan Pham Thi

Bílej kůň, žlutej drak

Příběh vypráví mladá Vietnamka narozená v Čechách. V kulisách maloměsta (jde o Písek) líčí život vietnamské komunity: mezi autentizující prvky patří hojné užívání psané vietnamštiny a líčení kulturních zvyků, takže čtenář má do této kulturní oblasti přiměřený vhled a nemusí být příslušníkem komunity.

Novela zahrnuje romantický motiv (sblížení s českým malířem) a řadu motivů sociálněkritických – skinheadi, rasismus a jeho propojení s místní elitou, korupce a ponižování či úplatkářství ze strany městských úředníků. Autorka zaujme jazykem a mísením různých jazykových prvků, originálním viděním světa, líčením života rozdílných komunit.

Závěrečné vyznění příběhu je bilancující a poněkud negativistické – i ti z Čechů, kteří jim dříve pomáhali, se k nim obracejí zády…

Vyjádření nakladatelství Euromedia Group k autorství vítězného románu Literární ceny Knižního klubu Bílej kůň, žlutej drak.

Fotogalerie

Mediální ohlasy