Děvčátko, rozdělej oheň

27. 10. 2005  Instinkt  str. 46  Scéna  JOSEF RAUVOLF

Knih o Romech u nás moc nemáme, a pokud se v současné české literatuře vyskytují, tak pouze v roli schematických, asociálních a okrajových postav. Prostě jako určitý kolorit. O to potěšitelnější je prvotina Martina Šmause, za niž - což není jistě běžné - získal Literární cenu Knižního klubu za loňský rok. Překvapivé přitom jistě je, že autor sám není Rom, ale gadžo. Na osudech Andrejka, od neradostného dětství přes dospívání, rodinné tragédie a kriminál až k nevyhnutelnému konci Šmaus zároveň jakoby mimoděk popisuje osudy celého etnika a jeho bolavé soužití s „bílými“, od předválečných let až do současnosti. Nic nepřikrašluje, nekomentuje, nečaruje se sentimentem. A také - možná překvapivě - nemoralizuje, názor ponechává na čtenáři.