Unikátní romský román vyhrál letošní cenu Knižního klubu

21. 9. 2005  Hospodářské noviny  str. 12  Kultura  Ivan Adamovič

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ, PRAHA, 21. 9. 2005

Román nazvaný Děvčátko, rozdělej ohníček od Martina Šmause zvítězil v soutěži o nejlepší románový rukopis uspořádané již podesáté edicí Knižní klub vydavatelství Euromedia. Autor včera obdržel cenu na slavnostním večeru, který se konal v pražském Rudolfinu. V době, kdy v oblasti filmové budí nadšení kritiky Slámův snímek Štěstí, našla porota v Martinu Šmausovi podobný typ člověka, který dokáže velmi silně zprostředkovat autentickou životní zkušenost, byť se jedná o beletristickou fabulaci. Děvčátko, rozdělej ohníček je poměrně syrovým, ale také lyrickým vyprávěním o osudech cikánského chlapce Andrejka Dunky. Na jeho pouti světem autor zároveň ilustruje postupující rozpad tradičního cikánského života a nesnadný proces začleňování Romů do civilizace bílých. Šmaus zasáhne opravdovostí a bezprostředností líčení romského života. Kniha je přesvědčivým vhledem do odlišné kultury a mentality bez snahy nějak ji hodnotit pomocí měřítek většinové společnosti. S jakýmsi odevzdáním vlastním mnoha hrdinům tohoto románu autor líčí vše dobré i zlé, co malý Andrejko činí a zažívá. To, co bychom nazvali lenošivým životem mladého kriminálníka, je v autorových očích životní přirozeností příslušníka národa, jehož hodnoty a postoje se budou s těmi společností uznávanými vždy míjet. Text plyne zvolna a osudově, hrdinové si nemohou pomoci být jiní a jejich jinakost je odsuzuje k roli věčných štvanců. Román je prvotinou čtyřicetiletého nemocničního technika ze severní Moravy. Styl napodobuje jazyk lidových pohádek a naivní, popisné, nezatížené vidění světa natolik, až se zdá, že autor sám je Rom. Podporují to i četné věty v romském jazyce. Ve skutečnosti jsme ale »pouze« svědky nebývalého, téměř etnografického vhledu do myšlenkového světa této menšiny. Do soutěže bylo letos přihlášeno sto tři rukopisů, Šmausův přišel jako předposlední. Mezi prvními si jej z porotců všimla spisovatelka Tereza Brdečková, která byla okamžitě přesvědčená, že jde o vítěznou práci. Letos se porotcům podařilo objevit skutečně unikátního tvůrce. Román Martina Šmause je již v prodeji. Neměl by být přehlédnut