Literární cena Knižního klubu 1998

  • Porota vybrala společenskou fikci s prvky sci-fi

  • Postkatastrofická pohádka věnovaná Borisu Vianovi

Oceněný autor

Věra Chase (nar. 1970) se střídavě věnuje poezii a próze. Debutovala dvojjazyčným svazkem veršů a několika drobných prozaických textů Tělokresba, který následovala sbírka v deskách z indického ručního papíru Bobule. Vyšla v Indii, kde Chase působila čtvrt roku za podpory UNESCO. Za imaginativní román Vášeň pro broskve získala Literární cenu Knižního klubu.

Vášeň pro broskve

Román Vášeň pro broskve je dobrodružným putováním po magickém, dosud neznámém světě, kde možná neplatí tytéž přírodní a společenské zákony, ale i přesto jeho obyvatele s lidmi pojí nad očekávání mnoho společného. Na bizarním pozadí dvou protipólních společenských seskupení - čisté, leč povrchní Konvence a špinavé, chaotické Dekadence – kontrastně vystupuje společenská karikatura, vykreslená nevšedním hravým jazykem. Zprvu náhodně, z rozmaru či nevědomosti, později však stále vědoměji podniká hlavní hrdinka cesty, při kterých zavítá v roli vyhnance do exilové Dekadence, coby napravená pobude v Konvenci, a v době války jako sestra navštíví i Válečný ostrov. Při nedobrovolné dezerci se uchýlí do Bažin utečenců, kde prožije velkou lásku, a posléze v rámci snahy o ozdravení místní nevyrovnané komunity podnikne strastiplnou cestu na kontinent. 
Společenská fikce s prvky sci-fi, postkatastrofické prózy i pohádky – ne náhodou věnovaná Borisu Vianovi.

Fotogalerie

Mediální ohlasy