Literární cena Knižního klubu 1996

  • Prvním laureátem se stal tvůrce populárního Maxipsa Fíka

  • Porotu si získal komorní příběh vesnického učitele po únorovém převratu

Oceněný autor

Rudolf Čechura (nar. 1931) působil jako učitel a ředitel základní školy, v r. 1960 nastoupil na redaktorské místo do Československého rozhlasu. O dva roky později přešel do redakce časopisu Věda a technika mládeži, odkud byl propuštěn v r. 1972. Od té doby má svobodné povolání, věnuje se literatuře. Jeho literární prvotinou byla v r. 1969 knížka Nikdo nemá alibi, následovaly knihy Abeceda důvtipu, Pavián mezi lidmi, Dr. Holmes v Čechách a další. Nicméně jeho nejznámější prací zůstává Maxipes Fík, jehož známe z televizních obrazovek... V 80. letech však Čechura napsal i společensky závažný román Šperhák, který tehdy nemohl vyjít. 

Šperhák

Novela Rudolfa Čechury zachycuje převratový rok 1948. Humorné, často tragikomické příběhy parafrázují dobu, ve které „lidé dělají něco jiného, než by měli nebo chtěli...“ Ani hlavnímu hrdinovi, Jindřichu Holcovi, nedovolila doba stát se obchodníkem, a tak spíše  recese (než se vrátí normální časy) přijímá místo učitele na jednotřídce v městě Místo. Život v horském městečku zatím přímo nepoznamenaly nové politické poměry, ale jejich ozvěny dávají tušit, že hrdinovo bezstarostné učitelování, jakýsi náhradní život, nabývá definitivní podoby poznamenaného života jedné generace.

Fotogalerie

Mediální ohlasy