Podmínky soutěže

Do soutěže lze přihlásit dílo:

  • splňující formu novely nebo románu
  • a dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.

Rukopisy psané na počítači je možné zasílat do 31. 12. 2019 na adresu:

  • Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 30, 150 00 Praha 5.

Nepřehlédněte:

  • Rukopisy je možné přihlašovat do soutěže také prostřednictvím formuláře na těchto webových stránkách – podrobnější informace naleznete v sekci Přihláška.

Zaslané texty nevracíme ani nelektorujeme.

Hodnocení

Zaslané rukopisy posuzuje anonymně odborná porota. Všechny práce jsou označeny čísly a totožnost autorů je porotcům odhalena až po stanovení vítěze.

Porota 24. ročníku zasedne roku 2019 ve složení:

  • Pavel Brycz, spisovatel (předseda poroty)
  • Tereza Brdečková, scenáristka a filmová publicistka
  • Pavel Janáček, literární kritik a historik
  • Kateřina Kadlecová, publicistka
  • Michal Viewegh, spisovatel a publicista

Výsledky 24. ročníku Literární ceny budou oficiálně vyhlášeny 3. září 2019.