Literární cena po osmnácté

6. 9. 2012  Literární noviny  str. 3 Kaleidoskop  Stanislav Peška

Celkem 133 rukopisů se ucházelo o sedmnáctou Literární cenu Knižního klubu. Podobně jako v předchozích ročnících se o ocenění vyhlášené (a bohatě dotované) vydavatelským domem Euromedia Group ucházely historické, životopisné i dobrodružné romány, thriller, detektivky, pohádky, sci-fi či fantasy. Do druhého kola nechala porota, jejímiž členy byli spisovatelé Ivan Binar, Tereza Brdečková a Petra Soukupová, literární kritik a historik Pavel Janáček a místopředseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Jiří Seidl, postoupit pět rukopisů. A vítězství připadlo nakonec románu Václava Holance Herci. Na cenu jej navrhl Pavel Janáček. Filmový scenárista ve svém první románu využil analogii herectví a lidské existence, zkoumal, nakolik moc, touha po slávě a strach o kariéru, ale i rodinné poměry korumpují lidské jednání. Důmyslně pojaté faustovské téma využilo novodobou českou historii – ale také její alternativy – jako jeviště, na němž čtenář sleduje dramatické osudy těch, kteří bilancují svůj život, i těch, kteří stojí na začátku kariéry.

Vítězné dílo se na pultech knihkupectví ocitá souběžně s vyhlášením ceny. To je jedna ze zásad soutěže. A jeho autor získává zároveň prémii 100 tisíc korun. S vyhlášením výsledků 17. ročníku byl zároveň vyhlášen ročník 18. O Literární cenu Knižního klubu se mohou ucházet díla psaná česky, která mají formu novely nebo románu, nebyla dosud publikována a nejsou smluvně vázána v jiném nakladatelství. Takové rukopisy je možné zasílat do 31. prosince letošního roku na adresu Euromedia Group, Literární cena KK, Nádražní 32, 150 00, Praha 5 nebo prostřednictvím formuláře na stránkách www.lckk.cz. Práce budou opět hodnoceny odbornou porotou složenou z autorů, literárních kritiků, publicistů a knihkupců, letos v čele se spisovatelem Ivanem Binarem. Děje se tak anonymně, rukopisy jsou označeny čísly a totožnost autorů je odhalena až po stanovení vítěze. Oceněná práce má být skutečně hodnotným dílem, na něž se neklade požadavek komerční úspěšnosti. Výsledky 18. ročníku Literární ceny budou vyhlášeny začátkem září 2013.