Gorazdův limit

13. 9. 2006  TV Revue  str. 10   Zábava  Helena Hejčová, Petr Hála

VOJTĚCH MORNSTEIN 
S atraktivními prózami Arthura Haileyho je srovnáván nový román padesátiletého rodáka ze Svitav Vojtěcha Mornsteina, profesora lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Děj dramatického vyprávění je zasazen na neblaze proslulou dálnici D1, a jakkoli připomíná apokalyptickou vizi, není vzdálen realitě. Což mohou potvrdit tisíce řidičů, kteří po ní s hrůzou v očích projíždějí. Název románu Gorazdův limit odkazuje na odborný termín, který znamená kapacitu průjezdnosti komunikace. Je-li limit překročen, doprava se zastaví. A tato situace je půdorysem příběhů, které prožívají hrdinové uvěznění v podvečer po hromadné srážce v kilometrových frontách. Kniha získala literární cenu Knižního klubu.