Literární ceny KK

23. 9. 2006  Mladá fronta DNES  str. 3  Scéna - téma