Knižní klub odměnil Stonišův příběh zamilovaného kněze

20. 3. 2003  Lidové noviny  str. 29  Literatura

LITERÁRNÍ UDÁLOSTI

PRAHA - V osmém ročníku Ceny Knižního klubu (nakladatelství patřícího do společnosti Euromedia Group), zvítězil ostravský prozaik Miroslav Stoniš (nar. 1938). Porota složená z literárních historiků, kritiků a publicistů (Antonín Jelínek, předseda, Petr A. Bílek, Pavel Janáček, Aleš Knapp a Petr Matoušek) ocenila jeho humoristický román Paterek a pastýřka laní, příběh lásky mladého moravského kněze a jeho osmnáctileté obdivovatelky. Autor vítězné práce získává finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun, rukopis dostává knižní podobu na podzim téhož roku, kdy byla cena udělena. V letošním ročníku se v soutěži sešlo na 80 rukopisů.