Knižní klub udělil pošesté literární cenu

12. 4. 2001  Lidové noviny  str. 20  Literatura  kul

PRAHA - Nakladatelství Knižní klub, které patří do společnosti EUROMEDIA GROUP už pošesté od roku 1996 odměnilo dosud nepublikovaný rukopis svou literární cenou. Nejdůležitější podmínky účasti jsou: dílo napsané v českém jazyce musí splňovat formu novely nebo románu a je limitováno rozsahem 200 # 400 stran. Rukopisy je možné zasílat vždy do 31. 12. každého roku a v následujícím roce jsou vyhlášeny výsledky. Díla hodnotí pětičlenná odborná porota, jejíž složení se každý rok částečně mění. Autor vítězné práce je oceněn prémií ve výši 50 tisíc korun, rukopis získá knižní podobu na podzim téhož roku, kdy byla cena udělena. Letošní vítězkou se stala Hana Androniková (nar. 1967 ve Zlíně), a to za kompozičně propracovanou rodinnou ságu Zvuk slunečních hodin. Oceněný příběh je soustředěn kolem postavy vypravěče Daniela Kepplera, narozeného ve 30. letech, a kolem osudů jeho rodičů. Vše začíná příletem americké rodiny do Colorada, kde se ubytuje v penzionu paní Vanierové. Brzy se dozvídáme, že hlava rodiny, Daniel Keppler, je z Čech a že jeho otec Tomáš pracoval jako stavitel pro Baťu. Baťa ho poslal pracovat do Indie, a tak se před námi rozvíjí zajímavý děj, viděný Danielovýma dětskýma očima. Debut Hany Andronikové byl hodnocen jako vyzrálý, čtivý, a přitom kultivovaný román, který přirozeným způsobem spojuje několik rovin, časových pásem a zároveň ižánrů. V porotě letos zasedli: Antonín Jelínek (předseda Obce spisovatelů, literární historik), Petr A. Bílek (literární kritik a publicistka), Eva Hauserová (spisovatelka a publicistka), Aleš Knapp (literární kritik a publicista) a Ondřej Pfeffer (nakladatelský redaktor).