Navzdory všem skeptikům

5. 4. 1996  Zemské noviny  str. 9  Kultura, ješ

Navzdory všem skeptikům si naše republika mezi ostatními evropskými státy pořád udržuje úctyhodné postavení v procentu pravidelných čtenářů mezi obyvatelstvem. I v řadě kulturně vyspělých zemí se prý jejich počet pohybuje zhruba kolem 50 %, u nás je to víc než 70 %. A drtivá většina z nich uvádí, že dává přednost domácí produkci. Proto jeden z našich nejaktivnějších a zároveň nejúspěšnějších nakladatelských domů,  Knižní klub , vyhlásil  literární soutěž na původní české prozaické dílo . S jejími výsledky seznámil veřejnost ve středu večer v Kolowratském paláci v Praze. V soutěži se sešlo víc než tisíc prací(!), z nichž se do užšího výběru dostalo 52 titulů. Na základě rozhodnutí pětičlenné poroty v čele s literárním kritikem Milanem Jungmannem se vítězem 1. ročníku literární ceny Knižního klubu stal  Rudolf Čechura za svůj román  Šperhák . Autora známe jako detektivkáře a humoristu a především jako »otce« příběhů maxipsa Fíka. Jeho nejnovější dílo je příběhem z poúnorového období v českém pohraničí. Čtenáři se s ním budou moci seznámit nejpozději v říjnu, protože součástí statutu ceny je také závazek, že se vítězná práce do půl roku musí objevit na našem knižním trhu. Na snímku Rudolf Čechura (vpravo) při přebírání ceny z rukou člena poroty, spisovatele Vladimíra Párala.