Oceněný Čechura o revolučním roku

20. 11. 1996  Zemské noviny  str. 5   Kultura

Kniha Rudolfa Čechury Šperhák, která získala letošní literární cenu pravidelně udílenou pražským Knižním klubem, zachycuje především euforickou atmosféru převratového roku 1948. Humorné, často tragikomické příběhy parafrázují dobu, ve které »lidé dělají něco jiného, než by měli nebo chtěli...« Ani hlavnímu hrdinovi, Jindřichu Holcovi, nedovolila doba stát se obchodníkem, a tak spíše z recese (než se vrátí normální časy) přijímá místo učitele na jednotřídce ve městě Místo. Život v horském městečku zatím přímo neovlivnily nové politické poměry, ale jejich ozvěny dávají tušit, že i hrdinovo bezstarostné učitelování bude poznamenáno. »Ani můj přítel Vašíček se v tom svém nynějším prostředí asi neubrání tomu, aby nenačichl duchem doby. Převratné doby, jak se dnes říká. Přesnější adjektivum ale vymyslel pošťák Vorlíček, který jednou v hospodě při četbě titulku v novinách suše poznamenal: "Tady píšou, že dneska je převratná doba - mají tam, blbci, tiskovou chybu. Správně má bejt převrtaná,"« píše ve své novele dnes již pětašedesátiletý autor, který tento společensky závažný román napsal již v 80. letech. Jako mnoho jiných publikací byl i Čechurův Šperhák v době komunistické cenzury odsouzen k zapomnění. Jeho připomenutí určitě nebude i přes jistou neaktuálnost zbytečnou ztrátou času.