Literární cena Knižního klubu

29. 10. 1996  Lidové noviny  str. 10  Kultura  jmf

Praha: Nakladatelství Knižní klub vyhlašuje podmínky účasti ve 2. ročníku soutěže o literární cenu. Soutěžní dílo musí splňovat formu románu nebo novely či souboru povídek; je limitováno rozsahem 200 až 400 stran; musí být opatřeno titulním listem se jménem autora a s názvem díla; musí jít o dosud nepublikované dílo napsané v českém jazyce a je nutné je odevzdat v řádném termínu a ve dvou kopiích (na počítačové disketě nebo ve formě strojopisu. Neoceněné příspěvky se nevracejí. Rukopisy je nutné zaslat nejpozději do 31. prosince 1996. Texty bude hodnotit odborná porota v tomto složení: Jiří Stránský, Antonín Jelínek, Pavel Janoušek, Alex Koenigsmark. Vítězná práce získá finanční prémii padesát tisíc korun a vyjde v Knižním klubu do konce roku 1997. Cena bude slavnostně předána 20. března 1997. Práce je možné zasílat na adresu Knižního klubu (V Jámě 1, 111 21 Praha 1) s označením Literární cena ´96. Nakladatelství Knižní klub výrazně přispívá nejen k tomu, že se čeští čtenáři mohou seznamovat s díly světové literatury, ale poskytuje i prostor původní české tvorbě. V minulém roce se klub rozhodl vyhlásit soutěž o Literární cenu. Vítězem prvního ročníku se stal spisovatel Rudolf Čechura s románem Šperhák, který vyšel v minulém týdnu.